Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Vnitřní řád školní jídelny 2018

Vnitřní řád školní jídelny pro rok 2018

Mateřská škola Rozseč nad Kunštátem

okres Blansko, příspěvková organizace

679 73, IČO 70985081, tel:516462726, email: msrozsec@tiscali.cz

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

při Mateřské škole Rozseč nad Kunštátem

 

č. j. 32/2018

 

Stravování dětí je zajištěno vlastní kuchyní s celkovou kapacitou 60 strávníků.

Mateřská škola poskytuje školní stravování pro děti MŠ, žáky ŠD a závodní stravování pro zaměstnance.

Doplňková činnost – stravování pro cizí strávníky, není zajišťováno.

 

Provoz školní jídelny se řídí:

 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o  hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných v platném znění
 • zákonem 274/2003 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
 • vyhláškou 410/2005 Sb., hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění,

.

Vedení: vedoucí školní jídelny:     p. Jana Chloupková, dis.       
              vedoucí kuchařka:           p. Ludmila Kolářová

              pomocná kuchařka:         p. Milada Šuterová   

 

 

Závodní stravování zajišťované ve vlastní režii

 

1. Škola sama provozuje školní jídelnu (dle § 2, 3 vyhlášky).

2. Závodní stravování je poskytováno vlastním zaměstnancům za cenu nákladů na

suroviny spotřebované na přípravu hlavního jídla snížené o příspěvek z FKSP.

3. Zaměstnanci mají nárok na jedno hlavní jídlo za sníženou cenu během stanovené

směny, jen pokud odpracovali v rámci směny alespoň tři hodiny.

4. Děti se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu v hlavní činnosti.

 

Organizace provozu školní jídelny

Provoz školní jídelny je od pondělí do pátku v době od 6.00 do 14.30 hodin

Školní jídelna je otevřena od pondělí do pátku v době od 11.30 do 13.15 hodin.

 

Časový rozvrh výdeje stravy:

 

 

 

přesnídávka           

    oběd         

   odp. svačina

třída MŠ

9.00 – 9.30

ve třídách

11.30 – 12.30

v jídelně

14.15 – 14.45

ve třídách

třída ŠD

 

12.45 – 13.15

 

učitelky

 

11.30 – 12.30

 

vychovatelky provozní

 

12.45 – 13.15

 

Při příležitosti různých akcí školy lze obvyklou dobu výdeje obědů dohodnout i jinak.

 

Jídelní lístek  

    Jídelníček sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných pravidel a zásad zdravého stravování. Jídelníček bývá k nahlédnutí na vývěsce u vchodu do MŠ a v kuchyni.

 

Pitný režim je zajišťován z finančního normativu a nápoje jsou k dispozici kdykoli

 

       V každé třídě jsou po celý den k dispozici ovocné čaje nebo pitná voda ochucená malým množstvím sirupu nebo ovocné šťávy. Děti se obsluhují sami nebo za pomoci p. učitelek, dle vlastního pocitu žízně.

    K ranním a odpoledním svačinám bývají teplé nápoje (mléko, mléčné nápoje, čaje ovocné, bylinkové nebo s citronem)

    K obědu mívají ředěný džus, minerální vodu (kyselku), ovocné šťávy nebo vodu ochucenou sirupem.

                                        

 Aktuální výše stravného

 

věkové kategorie

typ stravy

cena

cena celkem

děti MŠ 3-6 let

přesnídávka

9,- Kč

9,- Kč

 

Přesnídávka + oběd

9,- Kč + 18,- Kč

27,- Kč

 

přesnídávka + oběd + odp.svačina

9,- Kč + 18,-Kč + 7,- Kč

34,- Kč

děti MŠ 7 let

přesnídávka

10,- Kč

10,- Kč

 

přesnídávka + oběd

10,- Kč + 19,- Kč

29,- Kč

 

přesnídávka + oběd + odp. svačina

10,- Kč + 19,- Kč + 8,- Kč

37,- Kč

děti ŠD 7 – 10 let

oběd

19,- Kč

19,- Kč

děti ŠD 11 – 14 let

oběd

22,- Kč

22,- Kč

 

 

 

Úhrada stravného a odhlašování stravy    
 

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsahm stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-Ii v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

 

2. Poplatky za stravné se hradí do 20. daného měsíce, bezhotovostním převodem na

bankovní účet školní jídelny, číslo účtu 181 095 538/0300. Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti u ředitelky mateřské školy.

 

3. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

4. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 12.30 do 12.45 hodin. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit.

 

5. Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit osobně ve třídě, nebo telefonicky do mateřské školy na telefonní číslo 516 462 726, nebo formou SMS zprávy na mob.telefon 602 693 226 první den absence, nejpozději do 8.00 hodin, jinak je účtováno stravné v plné výši!

 

6. V případě výjimečného odchodu dítěte po obědě, je nutné tuto skutečnost nahlásit ráno do 8.00 hodin ve třídě. Odpolední svačina je tímto odhlášena. V době dopoledních výletů, dostanou děti svačinku s sebou.

 

7. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud není provoz MŠ.
Při provozu o letních prázdninách je potřeba nahlásit docházku předem

 

8. Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

 

 • tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku
 • ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a
 • zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva, mléka a mléčných výrobků
 • je dodržován pitný režim — ovocné šťávy, ovocné a bylinkové čaje s citronem

 

9. Po dohodě rodičů s vedením školy, je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetického problému (potravinová alergie, bezlepková dieta...).

 

Výdej stravy a chování ve školní jídelně

 

Výdej přesnídávek

 

 - přesnídávka je připravena od 9.00 hod.

 - připravuje kuchařka do tříd na určené místo, děti se obsluhují samy, učitelka dle potřeby pomáhá. Otření stolů provede p. školnice a poté odnese použité nádobí

 

                                     

Výdej obědů

 

Děti i žáci ŠD vstupují do školní jídelny v doprovodu p. učitelky/ p. vychovatelky

 - vezmou si příbor a posadí se na své místo

 - polévku nalévá p. kuchařka, starší žáci si nalévají samy, nebo za pomoci p.    vychovatelky, nápoje jsou připraveny na stolech

 - hlavní chod si děti odebírají samy od p. kuchařky u výdejového okénka

 - děti mají možnost přídavků stravy

 - po konzumaci oběda odnesou použité nádobí k odběrnému okénku, příbory odloží do plastové nádoby

 - děti jsou vedeny k společenským pravidlům při stolování

- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje školnice, kuchařka nebo učitelka

 - za čistotu stolů před výdejní dobou odpovídá pomocná kuchařka a kuchařka

 - za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají pí. učitelky

 - úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pí. učitelce

 

Výdej odpoledních svačin

 

- odpolední svačina je připravena od 14.15 hod.

- připravuje kuchařka do tříd na určené místo, děti se obsluhují samy, učitelka dle potřeby pomáhá. Otření stolů provede učitelka.

V Rozseč nad Kunštátem 1. 9. 2018                                                                                  Jana Chloupková, dis.

                                                                                                                                             vedoucí stravování

 

 

vnitřní řád školní jídelny 2018.docx

 

Poslední fotografie

Statistiky

Online: 4
Celkem: 230156
Měsíc: 7090
Den: 155